Skip to main content

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur oppnadata.skl.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.
 

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från oppnadata.skl.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss via ett kontaktformulär. Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Regioner, kommer att besvara ditt meddelande inom kort.
 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du vänligen meddela oss.
 

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas:

dokument som är publicerade innan 2018-09-23

Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.
 

Så har vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakt

Anders Nordh
08-452 74 35
anders.nordh@skr.se

 

  • SKR logotyp
  • Verkyget framtaget av:
    SKR, Center för E-samhälle

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp