Här presenterar vi information om och exempel på samverkan kring öppna data.

Senast uppdaterad 2017-10-12

 

Göteborgs stads checklista för publicering

Checklista för verksamheter och publicering av öppna data framtagen av Göteborgs stad

Gemensamma specifikationer för kommunala öppna datamängder 

SKL och Sambruk webbsände ett seminarium där vi presenterar resultatet av ett Vinnova finansierat projekt där flera kommuner deltagit i arbetet med att ta fram gemensamma specifikationer för datamängderna Livsmedelskontroller och leverantörsreskontra.

Webbsändning från den 11 oktober 2016 
Länk: https://playskl.solidtango.com/video/oppna-data-11-oktober-2016-11-oct-11-10

Definitionerna finns här: livsmedelskontroller och leverantörsreskontra

Se exempel från Göteborg som publicerar leverantörsfakturor 

Se exempel från Linköping som publicerar livsmedelskontroll

Specifikation för datamängden måltidsdata, se här

Specifiktaion för skoldata
Ett samarbete mellan Hemnet och Metasolutions har resulterat i en specifikation om kontakt- och platsinformation om förskolor, familjedaghem, grundskolor och gymnasier inom en kommun), bland annat Lunds Kommun har gjort publicering som Hemnet använder i sin söktjänst.
Definitionerna finns här: Skoldata

Det finns en guide också för hur man kan göra en egen publicering: 
 https://entryscape.com/guide-publicering-av-skoldata-som-oppna-data/

 

Mer information om Sambruks projekt http://sambruk.se/resultat/oppnadatakallor.4.4e8e8625150a4dffd3d4d6b.html

 

Intervjuer Öppna data

Under 2015 intervjuade vi på SKL ett antal experter och kommunrepresentanter i Sverige och England.
Här kan du ta del av deras tankar kring öppna data!

 

 

  • SKL logotyp
  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för E-samhälle

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp