Här presenterar vi information om och exempel på samverkan kring öppna data.

Senast uppdaterad 2020.10-20

Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen - Smart och uppkopplad stad

Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen

Stockholms stad leder arbetet med öppna data på regional nivå i Storstockholm. ÖDIS (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) är ett projekt där samtliga 26 kommuner i regionen gemensamt erbjuder öppna data via standardiserade API:er.

Länk till Stockholm stads hemsida

Göteborgs stads checklista för publicering

Checklista för verksamheter och publicering av öppna data framtagen av Göteborgs stad

Gemensamma specifikationer för kommunala öppna datamängder 

Definitionerna finns här: livsmedelskontroller och leverantörsreskontra

Se exempel från Göteborg som bland annat  publicerar leverantörsfakturor 

Specifikation för datamängden måltidsdata, se här

Specifiktaion för skoldata
Ett samarbete mellan Hemnet och Metasolutions har resulterat i en specifikation om kontakt- och platsinformation om förskolor, familjedaghem, grundskolor och gymnasier inom en kommun), bland annat Lunds Kommun har gjort publicering som Hemnet använder i sin söktjänst.
Definitionerna finns här: Skoldata

 

 

 

 

 

 

  • SKR logotyp
  • Verkyget framtaget av:
    SKR, Center för E-samhälle

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp