Nationell samordning av öppna data från kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar en lösning för publicering av länkade nyckeltal i samverkan med  Rådet för främjande av kommunala analyser - RKA, Örebro kommun, Umeå kommun, Linköpings kommun, Helsingborgs stad, Stockholms stad, Västerås stad samt Vinnova.

Länkade öppna nyckeltal

Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller landstings data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se . Informationen kommer ursprungligen från kommunerna och landstingen men har bearbetats hos ett flertal myndigheter och organisationer, därefter hämtar och analyserar RKA informationen samt tar fram och publicerar nyckeltal.

Verktyget är gratis att använda!

Varje kommun, landsting och region kan länka till merparten av nyckeltalen i Koladas databas. Totalt finns tolv kategorier med närmare 1500 nyckeltal tillgängliga för kommunerna och nio kategorier med närmare 800 nyckeltal för landstingen..

Ett exempel på en kategori är Öppna jämförelser, varje kategori består av ett antal nyckeltalsgrupper, en nyckeltalsgrupp under kategorin Öppna jämförelse är "Öppna jämförelser - Folkhälsa".

För kommuner finns det två sätt att publicera länkad data från Koladas databas.

  1. Version ett har ett urval av 23 nyckeltal.
  2. Genom version två är det nu möjligt att publicera hela kategorier och samtliga nycketal som tillhör respektive kategori. Totalt finns det 12 kategorier för kommuner och 9 kategorier för landsting att välja på.Exempel på kategori: ”öppna jämförelser”.
     


 

 

För landsting och regioner gäller steg två, se ovan, med nio kategorier.

Varje kategori består av ett antal nyckeltalsgrupper. För varje kategori finns möjligheten att avmarkera de nyckeltalsgrupper man ej vill publicera, alla är dock förmarkerade.

Kom igång med publicering av öppna data

Kontrollera först att kommunen har en webbsida för PSI-data, enligt strukturen ”organisationens namn.se/psidata
Exempel på PSI-datasida: ”Ale.se/psidata”.

Denna struktur är till för att kunna uppfylla rekommendationerna i PSI-lagen och PSI-direktivet samt för att underlätta för de som söker efter PSI-data hos kommuner och landsting.

Saknar kommunen eller landstinget en webbsida för PSI-data enligt ovan behöver en sådan sida skapas.

Titta på vår uppdaterade instruktionsfilm innan du loggar in eller skapar konto.

Det går utmärkt att skapa flera urval för en kommun eller ett landsting om man vill publicera länkad data på olika sidor på  hemsidan förutom på PSI-datasidan. Exempelvis kan man göra ett urval med alla nycketal om skola och publicera dessa under området skola.

 

  • SKL logotyp
  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för E-samhälle

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp