Länkade öppna data - verksamhetsnyckeltal från Kolada.se

Sveriges Kommuner och Regioner presenterar en ny version av verktyget för publicering av länkade verksamhetsnyckeltal.

Länkade öppna nyckeltal

Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se .

Informationen kommer ursprungligen från kommunerna, landstingen och regionerna men har bearbetats hos ett flertal myndigheter och organisationer, därefter hämtar och analyserar RKA informationen samt tar fram och publicerar nyckeltal.

Verktyget är gratis att använda!

Varje kommun, landsting och region kan länka till merparten av nyckeltalen i Koladas databas. Totalt finns tolv kategorier med närmare 1500 nyckeltal tillgängliga för kommunerna och nio kategorier med närmare 800 nyckeltal för landstingen..

Nyckeltalen är inordnade i kategorier. Ett exempel på en kategori är Öppna jämförelser, varje kategori består av ett antal nyckeltalsgrupper, en nyckeltalsgrupp under kategorin Öppna jämförelse är "Öppna jämförelser - Folkhälsa".

För kommuner landsting och regioner finns numera ett sätt att publicera länkad data från Koladas databas.

Det är möjligt att publicera alla kategorier och samtliga nyckeltal som tillhör respektive kategori eller välja en eller några kategorier.


 

Kom igång med publicering av öppna data

 1. Kontrollera först att kommunen har en webbsida för PSI-data, enligt strukturen ”organisationens namn.se/psidata
  Exempel på PSI-datasida: ”Ale.se/psidata”.
 2. Denna struktur är till för att kunna uppfylla rekommendationerna i PSI-lagen och PSI-direktivet samt för att underlätta för de som söker efter PSI-data hos kommuner och landsting.
 3. Saknar kommunen eller landstinget en webbsida för PSI-data enligt ovan behöver en sådan sida skapas.
 4. Titta på vår uppdaterade instruktionsfilm innan du loggar in eller skapar konto.
 5. Det går också utmärkt att skapa flera urval för en kommun ett landsting eller en region om man vill publicera länkad data på olika sidor på hemsidan förutom på PSI-datasidan. Exempelvis kan man göra ett urval med alla nyckeltal om skola och publicera dessa under området skola.
 6. När urvalet är gjort skapar verktyget en så kallad ”inbäddningskod” som kopieras in på psi-data sidan, då publiceras valda nyckeltalen på samma sida.

 

 • SKR logotyp
 • Verkyget framtaget av:
  SKR, Center för E-samhälle

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp