Kommuner

Municipalities of Sweden 2007 2007-04-06 Lokal_Profil cc-by-sa-2.5 Original borders from SCB image/svg+xml

Karta: Wikimedia Commons

Landsting

Counties of Sweden 2010-05-01 Lokal_Profil cc-by-sa-2.5 image/svg+xml

Exempel på publicerade urval

I kartorna till vänster visar vi de kommuner och landsting som publicerar nyckeltal via vårt verktyg oppnadata.skl.se.

För musen över kommunerna eller landstingen för att se länken till de olika kommunernas eller landstingens PSI-datasidor.

Länkarna publiceras inte på kartan automatiskt. Om din kommun eller ditt landsting saknas i kartan kontakta oss.

För att se vilka kommuner, landsting och regioner som är godkända av PSI-datakollen se här, http://www.psidatakollen.se/

 

  • SKL logotyp
  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för E-samhälle

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp