Kommuner

Municipalities of Sweden 2007 2007-04-06 Lokal_Profil cc-by-sa-2.5 Original borders from SCB image/svg+xml

Karta: Wikimedia Commons

Regioner

Counties of Sweden 2010-05-01 Lokal_Profil cc-by-sa-2.5 image/svg+xml

Exempel på publicerade urval

I kartorna till vänster visar vi de kommuner och regioner som publicerar nyckeltal via vårt verktyg oppnadata.skl.se.

För musen över kommunerna eller regionerna för att se länken till de olika kommunernas eller regionernas PSI-datasidor.

Länkarna publiceras inte på kartan automatiskt. Om din kommun eller din region saknas i kartan kontakta oss.

För att se vilka kommuner och regioner som är godkända av PSI-datakollen se här, http://www.psidatakollen.se/

 

  • SKR logotyp
  • Verkyget framtaget av:
    SKR, Center för E-samhälle

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp