Öppna data från SKR

Ta del av öppna data om kommuner och regioner, samt deras verksamheter, som är fritt för allmänhet och företag att använda.

Länk till SKR:s hemsida för mer information

DIGG

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation. Vi ska även främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens.

Länk till DIGG:s hemsida för mer information

 

  • SKR logotyp
  • Verkyget framtaget av:
    SKR, Center för E-samhälle

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp