Hack for Sweden 13-15 april 2018

Läs mer här!

 

Offentliga Rummet 2017
Riksarkivet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunalförbundet Sydarkivera höll en gemensam nätverksdag på Offentliga Rummet 2017, tre teman lyftes och diskuterades.

  • Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
  • Öppna data
  • E-arkiv – vad ska man tänka på som beslutsfattare

Hämta presentationer från nätverksdagen här!

 

Hack for Sweden 2017

Ett stort grattis! till alla vinnarna! och en stor applåd till alla deltagare och arrangörer.

Hack for Sweden Award - Intervju med vinnaren, Johan Marand, projekt skog
Presentationsvideo

Hack for Sweden Award 2017 tilldelas laget Kornknut för Project Skog. Det vinnande bidraget använde sig av data från Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning.

Juryns motivering lyder:

”Innovativ användning av öppna data för att förändra världen till det bättre. Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan detta projekt påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land.”

Bästa nytta för allmänheten -  "Sverige är Stort"  

Juryns pris - Kompetens och jämlikhet genom tillgång till kunskap

Bästa visualisering - Open data in VR

Best Young Hacker - Hello World Team 1

Deltagarnas pris - Statistical research for a better future

Här har vi sammanställt en excel-fil med information om och länkar
till dataset från de deltagande kommunerna samt SKL.

Kommuner som deltog med öppna data 

Stockholm stad
Linköpings kommun
Skellefteå kommun
Göteborgs stad
Lidingö stad
Karlskrona kommun
Sundsvalls kommun
Uppsala kommun
Helsingborgs stad
Haninge kommun
Sveriges Kommuner och Landsting

 

SKL - psidata

SKL har har nu publicerat de första datseten på www.oppnadata.se  vi ser fram emot att fylla på med fler dataset framöver.

 

  • SKL logotyp
  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för E-samhälle

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp