Nätverksdag på Offentliga Rummet 2017 den 30 maj

Riksarkivet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunalförbundet Sydarkivera höll en gemensam nätverksdag
på Offentliga Rummet, tre teman lyftes och diksuterades.

  • Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
  • Öppna data
  • E-arkiv – vad ska man tänka på som beslutsfattare

Hämta presentationer från nätverksdagen här!

 

SKL partner för Hack for Sweden 2017

Ett stort grattis! till alla vinnarna! och en stor applåd till alla deltagare och arrangörer.

Hack for Sweden Award - Intervju med vinnaren, Johan Marand, projekt skog
Presentationsvideo

Hack for Sweden Award 2017 tilldelas laget Kornknut för Project Skog. Det vinnande bidraget använde sig av data från Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning.

Juryns motivering lyder:

”Innovativ användning av öppna data för att förändra världen till det bättre. Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan detta projekt påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land.”

Bästa nytta för allmänheten -  "Sverige är Stort"  

Juryns pris - Kompetens och jämlikhet genom tillgång till kunskap

Bästa visualisering - Open data in VR

Best Young Hacker - Hello World Team 1

Deltagarnas pris - Statistical research for a better future

 

Här presenteras alla tävlingsbidragen, vem vinner?

 Här har vi sammanställt en excel-fil med information om och länkar
till dataset från de deltagande kommunerna samt SKL.

Kommuner som deltar med öppna data 

Stockholm stad
Linköpings kommun
Skellefteå kommun
Göteborgs stad
Lidingö stad
Karlskrona kommun
Sundsvalls kommun
Uppsala kommun
Helsingborgs stad
Haninge kommun
Sveriges Kommuner och Landsting

 

Nu har vi passerat 185!

Idag (3 mars 2017) är det 185 kommuner och sex landsting/regioner som publicerar länkade öppna verksamhetsnyckeltal genom att använda oppnadata.skl.se

SKL - psidata

SKL har har nu publicerat de första datseten på www.oppnadata.se  vi ser fram emot att fylla på med fler dataset framöver.

 

 

Riksarkivet får nyckelroll inom PSI och Öppna data 2016-06-29

Regeringen har gett Riksarkivet i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter under regeringen.

Läs mer här!

 

Riksrevisionen - Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning? (RiR 2016:14)

Hämta rapport här!

 

Här finns dokumentation från Vinnovas kurs i att publicera öppna data från maj 2016

http://lankadedata.se/dcat-utbildning/#!presentationer2016.md   

 

Här finns fler bilder om öppna data från Vinnova

http://www.slideshare.net/erikboralv/dcatap-kurs-20160608

  • SKL logotyp
  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för E-samhälle

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp